Zurück

KIA Sorento Vision 2.4 GDI Allrad Automatik 7-Sitzer

27.790 EUR
Array
(
  [S] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62bfc5fa-9e25-4a38-ab6a-87da513315c4?rule=mo-200.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d8/d823f204-eb15-4640-b029-d9b16cd79135?rule=mo-200.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c67e54e0-a185-4682-8b0a-50daadeaa89b?rule=mo-200.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e1/e1cc0edf-94b6-4910-9e1a-f11a8f475f5a?rule=mo-200.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0b8178-50d1-40b6-8b68-d1fc90567d92?rule=mo-200.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/94/94782e1b-1a48-482f-8b1e-be54b3b5b3d4?rule=mo-200.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8cdfb250-5eb9-4fbb-b02c-99b62ffb01cd?rule=mo-200.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/29d88789-d6ef-4615-a6f5-caadbab2deb4?rule=mo-200.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9d/9dffbc92-2ede-4a47-8843-9bb993784ac9?rule=mo-200.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/48/482ded74-9ab8-4187-95f3-9a6afbf6cb41?rule=mo-200.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f8/f86a02d6-736c-4bef-a1d0-e2c6b9f326b3?rule=mo-200.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2d/2de2258f-d65b-4078-8de7-9889c1fd3e02?rule=mo-200.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50041c9d-e8e2-445b-a118-c26f4ed8dfa9?rule=mo-200.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7f3cc4-f4e8-419b-8221-2f3792fc98a3?rule=mo-200.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bab8af2d-0714-455f-83d0-f57c265113c8?rule=mo-200.jpg
    )

  [XL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62bfc5fa-9e25-4a38-ab6a-87da513315c4?rule=mo-640.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d8/d823f204-eb15-4640-b029-d9b16cd79135?rule=mo-640.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c67e54e0-a185-4682-8b0a-50daadeaa89b?rule=mo-640.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e1/e1cc0edf-94b6-4910-9e1a-f11a8f475f5a?rule=mo-640.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0b8178-50d1-40b6-8b68-d1fc90567d92?rule=mo-640.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/94/94782e1b-1a48-482f-8b1e-be54b3b5b3d4?rule=mo-640.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8cdfb250-5eb9-4fbb-b02c-99b62ffb01cd?rule=mo-640.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/29d88789-d6ef-4615-a6f5-caadbab2deb4?rule=mo-640.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9d/9dffbc92-2ede-4a47-8843-9bb993784ac9?rule=mo-640.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/48/482ded74-9ab8-4187-95f3-9a6afbf6cb41?rule=mo-640.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f8/f86a02d6-736c-4bef-a1d0-e2c6b9f326b3?rule=mo-640.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2d/2de2258f-d65b-4078-8de7-9889c1fd3e02?rule=mo-640.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50041c9d-e8e2-445b-a118-c26f4ed8dfa9?rule=mo-640.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7f3cc4-f4e8-419b-8221-2f3792fc98a3?rule=mo-640.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bab8af2d-0714-455f-83d0-f57c265113c8?rule=mo-640.jpg
    )

  [ICON] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62bfc5fa-9e25-4a38-ab6a-87da513315c4?rule=mo-80.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d8/d823f204-eb15-4640-b029-d9b16cd79135?rule=mo-80.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c67e54e0-a185-4682-8b0a-50daadeaa89b?rule=mo-80.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e1/e1cc0edf-94b6-4910-9e1a-f11a8f475f5a?rule=mo-80.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0b8178-50d1-40b6-8b68-d1fc90567d92?rule=mo-80.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/94/94782e1b-1a48-482f-8b1e-be54b3b5b3d4?rule=mo-80.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8cdfb250-5eb9-4fbb-b02c-99b62ffb01cd?rule=mo-80.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/29d88789-d6ef-4615-a6f5-caadbab2deb4?rule=mo-80.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9d/9dffbc92-2ede-4a47-8843-9bb993784ac9?rule=mo-80.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/48/482ded74-9ab8-4187-95f3-9a6afbf6cb41?rule=mo-80.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f8/f86a02d6-736c-4bef-a1d0-e2c6b9f326b3?rule=mo-80.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2d/2de2258f-d65b-4078-8de7-9889c1fd3e02?rule=mo-80.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50041c9d-e8e2-445b-a118-c26f4ed8dfa9?rule=mo-80.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7f3cc4-f4e8-419b-8221-2f3792fc98a3?rule=mo-80.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bab8af2d-0714-455f-83d0-f57c265113c8?rule=mo-80.jpg
    )

  [L] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62bfc5fa-9e25-4a38-ab6a-87da513315c4?rule=mo-360.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d8/d823f204-eb15-4640-b029-d9b16cd79135?rule=mo-360.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c67e54e0-a185-4682-8b0a-50daadeaa89b?rule=mo-360.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e1/e1cc0edf-94b6-4910-9e1a-f11a8f475f5a?rule=mo-360.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0b8178-50d1-40b6-8b68-d1fc90567d92?rule=mo-360.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/94/94782e1b-1a48-482f-8b1e-be54b3b5b3d4?rule=mo-360.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8cdfb250-5eb9-4fbb-b02c-99b62ffb01cd?rule=mo-360.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/29d88789-d6ef-4615-a6f5-caadbab2deb4?rule=mo-360.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9d/9dffbc92-2ede-4a47-8843-9bb993784ac9?rule=mo-360.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/48/482ded74-9ab8-4187-95f3-9a6afbf6cb41?rule=mo-360.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f8/f86a02d6-736c-4bef-a1d0-e2c6b9f326b3?rule=mo-360.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2d/2de2258f-d65b-4078-8de7-9889c1fd3e02?rule=mo-360.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50041c9d-e8e2-445b-a118-c26f4ed8dfa9?rule=mo-360.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7f3cc4-f4e8-419b-8221-2f3792fc98a3?rule=mo-360.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bab8af2d-0714-455f-83d0-f57c265113c8?rule=mo-360.jpg
    )

  [M] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62bfc5fa-9e25-4a38-ab6a-87da513315c4?rule=mo-240.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d8/d823f204-eb15-4640-b029-d9b16cd79135?rule=mo-240.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c67e54e0-a185-4682-8b0a-50daadeaa89b?rule=mo-240.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e1/e1cc0edf-94b6-4910-9e1a-f11a8f475f5a?rule=mo-240.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0b8178-50d1-40b6-8b68-d1fc90567d92?rule=mo-240.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/94/94782e1b-1a48-482f-8b1e-be54b3b5b3d4?rule=mo-240.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8cdfb250-5eb9-4fbb-b02c-99b62ffb01cd?rule=mo-240.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/29d88789-d6ef-4615-a6f5-caadbab2deb4?rule=mo-240.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9d/9dffbc92-2ede-4a47-8843-9bb993784ac9?rule=mo-240.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/48/482ded74-9ab8-4187-95f3-9a6afbf6cb41?rule=mo-240.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f8/f86a02d6-736c-4bef-a1d0-e2c6b9f326b3?rule=mo-240.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2d/2de2258f-d65b-4078-8de7-9889c1fd3e02?rule=mo-240.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50041c9d-e8e2-445b-a118-c26f4ed8dfa9?rule=mo-240.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7f3cc4-f4e8-419b-8221-2f3792fc98a3?rule=mo-240.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bab8af2d-0714-455f-83d0-f57c265113c8?rule=mo-240.jpg
    )

  [XXL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62bfc5fa-9e25-4a38-ab6a-87da513315c4?rule=mo-1024.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d8/d823f204-eb15-4640-b029-d9b16cd79135?rule=mo-1024.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c67e54e0-a185-4682-8b0a-50daadeaa89b?rule=mo-1024.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e1/e1cc0edf-94b6-4910-9e1a-f11a8f475f5a?rule=mo-1024.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0b8178-50d1-40b6-8b68-d1fc90567d92?rule=mo-1024.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/94/94782e1b-1a48-482f-8b1e-be54b3b5b3d4?rule=mo-1024.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8cdfb250-5eb9-4fbb-b02c-99b62ffb01cd?rule=mo-1024.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/29d88789-d6ef-4615-a6f5-caadbab2deb4?rule=mo-1024.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9d/9dffbc92-2ede-4a47-8843-9bb993784ac9?rule=mo-1024.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/48/482ded74-9ab8-4187-95f3-9a6afbf6cb41?rule=mo-1024.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f8/f86a02d6-736c-4bef-a1d0-e2c6b9f326b3?rule=mo-1024.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2d/2de2258f-d65b-4078-8de7-9889c1fd3e02?rule=mo-1024.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50041c9d-e8e2-445b-a118-c26f4ed8dfa9?rule=mo-1024.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7f3cc4-f4e8-419b-8221-2f3792fc98a3?rule=mo-1024.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bab8af2d-0714-455f-83d0-f57c265113c8?rule=mo-1024.jpg
    )

  [XXXL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/62/62bfc5fa-9e25-4a38-ab6a-87da513315c4?rule=mo-1600.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d8/d823f204-eb15-4640-b029-d9b16cd79135?rule=mo-1600.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c6/c67e54e0-a185-4682-8b0a-50daadeaa89b?rule=mo-1600.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e1/e1cc0edf-94b6-4910-9e1a-f11a8f475f5a?rule=mo-1600.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e0b8178-50d1-40b6-8b68-d1fc90567d92?rule=mo-1600.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/94/94782e1b-1a48-482f-8b1e-be54b3b5b3d4?rule=mo-1600.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8c/8cdfb250-5eb9-4fbb-b02c-99b62ffb01cd?rule=mo-1600.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/29/29d88789-d6ef-4615-a6f5-caadbab2deb4?rule=mo-1600.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9d/9dffbc92-2ede-4a47-8843-9bb993784ac9?rule=mo-1600.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/48/482ded74-9ab8-4187-95f3-9a6afbf6cb41?rule=mo-1600.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f8/f86a02d6-736c-4bef-a1d0-e2c6b9f326b3?rule=mo-1600.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/2d/2de2258f-d65b-4078-8de7-9889c1fd3e02?rule=mo-1600.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/50/50041c9d-e8e2-445b-a118-c26f4ed8dfa9?rule=mo-1600.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7f3cc4-f4e8-419b-8221-2f3792fc98a3?rule=mo-1600.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ba/bab8af2d-0714-455f-83d0-f57c265113c8?rule=mo-1600.jpg
    )

)

Beschreibung

Der Kia Sorento in der Vision Ausführung: - - Allradantrieb, Sitzausstattung: 7-Sitzer, Automatik-Getriebe - - weitere Ausstattung: - - Rückfahrkamera, Tempomat, elektr. Fensterheber, Bordcomputer, elektr. Sitzverstellung, Multifunktionslenkrad, Radio, Servolenkung, Sitzheizung, Lenkradheizung, Zentralverrriegelung mit Funkfernbedienung, Armlehne, Lederlenkrad, USB - Re-Import aus der Ukraine.

Daten

 • CO²-Ausstoß (g/km)159,0
 • Verbrauch (innerorts) in l/100 km7,2
 • Verbrauch (außerorts) in l/100 km5,3
 • Verbrauch (kombiniert) in l/100 km6,0
 • Benzin TypNormal
 • AußenfarbeSchwarz
 • Metallic1
 • Farbname des HerstellersSchwarz
 • Kilometerstand (km)74.990
 • Anzahl der Türen4/5
 • Erstzulassung01.01.2019
 • SchadstoffklasseEuro6
 • Feinstaubplakette4 (Grün)
 • KraftstoffartBenzin
 • Leistung (kW)138
 • GetriebeartAutomatik
 • KlimatisierungKlimaanlage
 • Anzahl der Sitze7
 • Hubraum (cm³)2359
 • FahrzeugzustandGebrauchtfahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe)Schwarz
 • Innenausstattung (Typ)Vollleder
 • AirbagFront-, Seiten- und weitere Airbags
 • GeschwindigkeitskontrolleTempomat
 • TagfahrlichtTagfahrlicht
 • Pannendienst-KitPannenkit

Features

 • Metallic
 • Allradantrieb
 • Leichtmetallfelgen
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Scheckheftgepflegt
 • Sitzheizung
 • HU neu
 • Garantie
 • Regensensor
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • Bordcomputer
 • Elektr. Sitzeinstellung
 • Freisprecheinrichtung
 • Multifunktionslenkrad
 • Lichtsensor
 • Nebelscheinwerfer
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Dachreling
 • Schlüssellose Zentralverriegelung
 • Armlehne
 • Beheizbare Frontscheibe
 • Beheizbares Lenkrad
 • Berganfahrassistent
 • Lederlenkrad
 • Lordosenstütze
 • Reifendruckkontrolle
 • Sprachsteuerung
 • Touchscreen
 • USB
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Induktionsladen für Smartphones
 • Geschwindigkeitsbegrenzer

Technische Daten

 • MarkeKIA
 • AußenfarbeSchwarz
 • Erstzulassung01.01.2019
 • Kilometerstand (km)74.990
 • KraftstoffartBenzin
 • Leistung (kW)138 kW (188 PS)
 • ZustandGebrauchtfahrzeug
 • FahrzeugtypCar

Verkäufer

Autohaus Dorn GmbH

Verkäufer Logo

Autohaus Dorn GmbH
Ingolstädter Straße 7
84030 Landshut

Kontaktformular

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten, die im Rahmen dieser Kontaktaufnahme erhoben werden, durch die Autohaus Dorn GmbH zu meiner Beratung, Betreuung und Information über Produkte und Dienstleistungen sowie ähnliche Aktivitäten der Autohaus Dorn GmbH per Post, Telefon, Fax und E-Mail genutzt werden dürfen. Sie können jederzeit der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten später widersprechen. Bitte wenden Sie sich an Autohaus Dorn GmbH, Ingolstädter Straße 7, 84030 Landshut, info@autohaus-dorn.de Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Bitte rechnen Sie 3 plus 9.
Zurück

Kontakt

Autohaus Dorn GmbH
Ingolstädter Str. 7
84030 Landshut

08 71 43 08 33-0

08 71 43 08 33-7

Öffnungszeiten

Mo. - Fr.:

Werkstatt:
07:30 bis 18:00 Uhr

Verkauf:
08:00 bis 18:00 Uhr

Teileausgabe:
07:30 bis 18:00 Uhr

Samstag:

Werkstatt:
08:00 bis 15:00 Uhr

Verkauf:
08:00 bis 15:00 Uhr

Teileausgabe:
07:30 bis 13:00  Uhr

Social Media

Folgen Sie uns auf den sozialen Medien.
Wir freuen uns.

Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind erforderlich, während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können alle Cookies über den Button “Alle akzeptieren” zustimmen, oder Ihre eigene Auswahl vornehmen und diese mit dem Button “Auswahl akzeptieren” speichern.

Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close