Zurück

KIA Soul E-Soul Inspiration WP SUV-/Leder-Paket

41.591 EUR inkl. 19 % MwSt.
Array
(
  [S] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5f/5f8d7940-6581-4814-8e5f-b3d4a079d947?rule=mo-200.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1f9120f0-73fb-4a39-aa7d-7c8f0fb8efea?rule=mo-200.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd604052-a1aa-4f49-a644-5cd0fc7012ba?rule=mo-200.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b41a07c5-2032-45bb-aec8-ebaf0651a0dd?rule=mo-200.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f0/f0fcdb76-2298-4570-9dc3-2c223e824960?rule=mo-200.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e6/e634168b-68b6-4cef-a6e4-c80712c122e5?rule=mo-200.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/79/79b420d9-6e48-49cd-b6fb-5a198ef5d838?rule=mo-200.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/43/437da6da-1407-45a6-acf0-efaf0546640a?rule=mo-200.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/330a1728-ffbf-4633-ba7d-12dfea805865?rule=mo-200.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fb/fba17be8-fdf6-439c-8719-ca2e863706cd?rule=mo-200.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/780e57cf-682a-4c79-bc75-abddb632191d?rule=mo-200.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/63/63cb1709-04c6-45ab-a196-acf2de6935bc?rule=mo-200.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0d4d78a-1d5a-4dfd-973b-7949548560d8?rule=mo-200.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/91f73b8e-c73c-443b-8549-e8d2cd9cf494?rule=mo-200.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0e7ca7c-d645-4a64-87d0-885d052e3dec?rule=mo-200.jpg
    )

  [XL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5f/5f8d7940-6581-4814-8e5f-b3d4a079d947?rule=mo-640.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1f9120f0-73fb-4a39-aa7d-7c8f0fb8efea?rule=mo-640.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd604052-a1aa-4f49-a644-5cd0fc7012ba?rule=mo-640.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b41a07c5-2032-45bb-aec8-ebaf0651a0dd?rule=mo-640.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f0/f0fcdb76-2298-4570-9dc3-2c223e824960?rule=mo-640.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e6/e634168b-68b6-4cef-a6e4-c80712c122e5?rule=mo-640.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/79/79b420d9-6e48-49cd-b6fb-5a198ef5d838?rule=mo-640.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/43/437da6da-1407-45a6-acf0-efaf0546640a?rule=mo-640.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/330a1728-ffbf-4633-ba7d-12dfea805865?rule=mo-640.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fb/fba17be8-fdf6-439c-8719-ca2e863706cd?rule=mo-640.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/780e57cf-682a-4c79-bc75-abddb632191d?rule=mo-640.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/63/63cb1709-04c6-45ab-a196-acf2de6935bc?rule=mo-640.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0d4d78a-1d5a-4dfd-973b-7949548560d8?rule=mo-640.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/91f73b8e-c73c-443b-8549-e8d2cd9cf494?rule=mo-640.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0e7ca7c-d645-4a64-87d0-885d052e3dec?rule=mo-640.jpg
    )

  [ICON] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5f/5f8d7940-6581-4814-8e5f-b3d4a079d947?rule=mo-80.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1f9120f0-73fb-4a39-aa7d-7c8f0fb8efea?rule=mo-80.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd604052-a1aa-4f49-a644-5cd0fc7012ba?rule=mo-80.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b41a07c5-2032-45bb-aec8-ebaf0651a0dd?rule=mo-80.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f0/f0fcdb76-2298-4570-9dc3-2c223e824960?rule=mo-80.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e6/e634168b-68b6-4cef-a6e4-c80712c122e5?rule=mo-80.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/79/79b420d9-6e48-49cd-b6fb-5a198ef5d838?rule=mo-80.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/43/437da6da-1407-45a6-acf0-efaf0546640a?rule=mo-80.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/330a1728-ffbf-4633-ba7d-12dfea805865?rule=mo-80.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fb/fba17be8-fdf6-439c-8719-ca2e863706cd?rule=mo-80.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/780e57cf-682a-4c79-bc75-abddb632191d?rule=mo-80.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/63/63cb1709-04c6-45ab-a196-acf2de6935bc?rule=mo-80.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0d4d78a-1d5a-4dfd-973b-7949548560d8?rule=mo-80.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/91f73b8e-c73c-443b-8549-e8d2cd9cf494?rule=mo-80.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0e7ca7c-d645-4a64-87d0-885d052e3dec?rule=mo-80.jpg
    )

  [L] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5f/5f8d7940-6581-4814-8e5f-b3d4a079d947?rule=mo-360.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1f9120f0-73fb-4a39-aa7d-7c8f0fb8efea?rule=mo-360.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd604052-a1aa-4f49-a644-5cd0fc7012ba?rule=mo-360.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b41a07c5-2032-45bb-aec8-ebaf0651a0dd?rule=mo-360.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f0/f0fcdb76-2298-4570-9dc3-2c223e824960?rule=mo-360.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e6/e634168b-68b6-4cef-a6e4-c80712c122e5?rule=mo-360.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/79/79b420d9-6e48-49cd-b6fb-5a198ef5d838?rule=mo-360.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/43/437da6da-1407-45a6-acf0-efaf0546640a?rule=mo-360.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/330a1728-ffbf-4633-ba7d-12dfea805865?rule=mo-360.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fb/fba17be8-fdf6-439c-8719-ca2e863706cd?rule=mo-360.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/780e57cf-682a-4c79-bc75-abddb632191d?rule=mo-360.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/63/63cb1709-04c6-45ab-a196-acf2de6935bc?rule=mo-360.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0d4d78a-1d5a-4dfd-973b-7949548560d8?rule=mo-360.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/91f73b8e-c73c-443b-8549-e8d2cd9cf494?rule=mo-360.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0e7ca7c-d645-4a64-87d0-885d052e3dec?rule=mo-360.jpg
    )

  [M] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5f/5f8d7940-6581-4814-8e5f-b3d4a079d947?rule=mo-240.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1f9120f0-73fb-4a39-aa7d-7c8f0fb8efea?rule=mo-240.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd604052-a1aa-4f49-a644-5cd0fc7012ba?rule=mo-240.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b41a07c5-2032-45bb-aec8-ebaf0651a0dd?rule=mo-240.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f0/f0fcdb76-2298-4570-9dc3-2c223e824960?rule=mo-240.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e6/e634168b-68b6-4cef-a6e4-c80712c122e5?rule=mo-240.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/79/79b420d9-6e48-49cd-b6fb-5a198ef5d838?rule=mo-240.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/43/437da6da-1407-45a6-acf0-efaf0546640a?rule=mo-240.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/330a1728-ffbf-4633-ba7d-12dfea805865?rule=mo-240.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fb/fba17be8-fdf6-439c-8719-ca2e863706cd?rule=mo-240.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/780e57cf-682a-4c79-bc75-abddb632191d?rule=mo-240.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/63/63cb1709-04c6-45ab-a196-acf2de6935bc?rule=mo-240.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0d4d78a-1d5a-4dfd-973b-7949548560d8?rule=mo-240.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/91f73b8e-c73c-443b-8549-e8d2cd9cf494?rule=mo-240.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0e7ca7c-d645-4a64-87d0-885d052e3dec?rule=mo-240.jpg
    )

  [XXL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5f/5f8d7940-6581-4814-8e5f-b3d4a079d947?rule=mo-1024.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1f9120f0-73fb-4a39-aa7d-7c8f0fb8efea?rule=mo-1024.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd604052-a1aa-4f49-a644-5cd0fc7012ba?rule=mo-1024.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b41a07c5-2032-45bb-aec8-ebaf0651a0dd?rule=mo-1024.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f0/f0fcdb76-2298-4570-9dc3-2c223e824960?rule=mo-1024.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e6/e634168b-68b6-4cef-a6e4-c80712c122e5?rule=mo-1024.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/79/79b420d9-6e48-49cd-b6fb-5a198ef5d838?rule=mo-1024.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/43/437da6da-1407-45a6-acf0-efaf0546640a?rule=mo-1024.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/330a1728-ffbf-4633-ba7d-12dfea805865?rule=mo-1024.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fb/fba17be8-fdf6-439c-8719-ca2e863706cd?rule=mo-1024.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/780e57cf-682a-4c79-bc75-abddb632191d?rule=mo-1024.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/63/63cb1709-04c6-45ab-a196-acf2de6935bc?rule=mo-1024.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0d4d78a-1d5a-4dfd-973b-7949548560d8?rule=mo-1024.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/91f73b8e-c73c-443b-8549-e8d2cd9cf494?rule=mo-1024.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0e7ca7c-d645-4a64-87d0-885d052e3dec?rule=mo-1024.jpg
    )

  [XXXL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/5f/5f8d7940-6581-4814-8e5f-b3d4a079d947?rule=mo-1600.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1f9120f0-73fb-4a39-aa7d-7c8f0fb8efea?rule=mo-1600.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cd/cd604052-a1aa-4f49-a644-5cd0fc7012ba?rule=mo-1600.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b41a07c5-2032-45bb-aec8-ebaf0651a0dd?rule=mo-1600.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/f0/f0fcdb76-2298-4570-9dc3-2c223e824960?rule=mo-1600.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e6/e634168b-68b6-4cef-a6e4-c80712c122e5?rule=mo-1600.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/79/79b420d9-6e48-49cd-b6fb-5a198ef5d838?rule=mo-1600.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/43/437da6da-1407-45a6-acf0-efaf0546640a?rule=mo-1600.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/330a1728-ffbf-4633-ba7d-12dfea805865?rule=mo-1600.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fb/fba17be8-fdf6-439c-8719-ca2e863706cd?rule=mo-1600.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/78/780e57cf-682a-4c79-bc75-abddb632191d?rule=mo-1600.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/63/63cb1709-04c6-45ab-a196-acf2de6935bc?rule=mo-1600.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0d4d78a-1d5a-4dfd-973b-7949548560d8?rule=mo-1600.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/91f73b8e-c73c-443b-8549-e8d2cd9cf494?rule=mo-1600.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/a0/a0e7ca7c-d645-4a64-87d0-885d052e3dec?rule=mo-1600.jpg
    )

)

Beschreibung

Der Kia E-Soul Inspiration: - Wärmepumpe, Leder-Paket, Lederausstattung mit Sitzkontaktflächen in Echtleder, Sitzheizung hinten (Sitzfläche, äußere Sitze), Sitzventilation vorn, Fahrer- und Beifahrersitz 8-fach elektrisch einstellbar, Fahrersitz mit 2-fach elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, SUV Design-Paket, Seitenschutzleisten und Radlaufverbreiterungen in Mattschwarz, Frontstoßfänger und Seiten mit silberfarbenem Unterfahrschutzdesign - - - - Serienausstattung: - Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound), Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display, Audio-Navigationssystem KIA (10,25") - - Automatisches Antibeschlag-System, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 150 kW (cont. 29 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Exterieurumfänge Hochglanz lackiert, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Solar-Reflect, Frontschürze Wagenfarbe, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn neigungsverstellbar, Kühlergrill mit Chromrahmen, Laderaumabdeckung, Laderaumboden herausnehmbar, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, LM-Felgen, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Modellpflege, Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar - - Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System Harman-Kardon, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss Mittelkonsole, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzbremsleuchte LED -

Daten

 • AußenfarbeWeiß
 • Metallic1
 • Farbname des HerstellersClear White / Black
 • Kilometerstand (km)15
 • Anzahl der Türen4/5
 • Erstzulassung01.03.2024
 • SchadstoffklasseEuro6d
 • Feinstaubplakette4 (Grün)
 • KraftstoffartElektro
 • Leistung (kW)150
 • GetriebeartAutomatik
 • KlimatisierungKlimaautomatik
 • Anzahl der Sitze5
 • FahrzeugzustandGebrauchtfahrzeug
 • Gebrauchtwagen-TypVorführfahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe)Schwarz
 • Innenausstattung (Typ)Teilleder
 • AirbagFront-, Seiten- und weitere Airbags
 • GeschwindigkeitskontrolleAbstandstempomat
 • TagfahrlichtTagfahrlicht
 • ScheinwerferLED-Scheinwerfer

Features

 • Metallic
 • Leichtmetallfelgen
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Navigationssystem
 • Scheckheftgepflegt
 • Sitzheizung
 • Garantie
 • Regensensor
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • Bordcomputer
 • Elektr. Sitzeinstellung
 • Head-Up Display
 • Freisprecheinrichtung
 • Multifunktionslenkrad
 • Isofix
 • Lichtsensor
 • Nebelscheinwerfer
 • Traktionskontrolle
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Dachreling
 • Spurhalteassistent
 • Totwinkel-Assistent
 • Sitzbelüftung
 • Armlehne
 • Beheizbares Lenkrad
 • Berganfahrassistent
 • Lederlenkrad
 • Lordosenstütze
 • Notrufsystem
 • Reifendruckkontrolle
 • Schaltwippen
 • Soundsystem
 • Sprachsteuerung
 • Touchscreen
 • USB
 • Verkehrszeichenerkennung
 • Abstandswarner
 • Ambiente-Beleuchtung
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Volldigitales Kombiinstrument
 • Induktionsladen für Smartphones
 • Innenspiegel autom. abblendend
 • Geschwindigkeitsbegrenzer
 • Fernlichtassistent

Technische Daten

 • MarkeKIA
 • AußenfarbeWeiß
 • Erstzulassung01.03.2024
 • Kilometerstand (km)15
 • KraftstoffartElektro
 • Leistung (kW)150 kW (204 PS)
 • ZustandGebrauchtfahrzeug
 • NutzungsartVorführfahrzeug
 • FahrzeugtypCar

Verkäufer

Autohaus Dorn GmbH

Verkäufer Logo

Autohaus Dorn GmbH
Ingolstädter Straße 7
84030 Landshut

Kontaktformular

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten, die im Rahmen dieser Kontaktaufnahme erhoben werden, durch die Autohaus Dorn GmbH zu meiner Beratung, Betreuung und Information über Produkte und Dienstleistungen sowie ähnliche Aktivitäten der Autohaus Dorn GmbH per Post, Telefon, Fax und E-Mail genutzt werden dürfen. Sie können jederzeit der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten später widersprechen. Bitte wenden Sie sich an Autohaus Dorn GmbH, Ingolstädter Straße 7, 84030 Landshut, info@autohaus-dorn.de Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Was ist die Summe aus 7 und 5?
Zurück

Kontakt

Autohaus Dorn GmbH
Ingolstädter Str. 7
84030 Landshut

08 71 43 08 33-0

08 71 43 08 33-7

Öffnungszeiten

Mo. - Fr.:

Werkstatt:
07:30 bis 18:00 Uhr

Verkauf:
08:00 bis 18:00 Uhr

Teileausgabe:
07:30 bis 18:00 Uhr

Samstag:

Werkstatt:
08:00 bis 15:00 Uhr

Verkauf:
08:00 bis 15:00 Uhr

Teileausgabe:
07:30 bis 13:00  Uhr

Social Media

Folgen Sie uns auf den sozialen Medien.
Wir freuen uns.

Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind erforderlich, während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können alle Cookies über den Button “Alle akzeptieren” zustimmen, oder Ihre eigene Auswahl vornehmen und diese mit dem Button “Auswahl akzeptieren” speichern.

Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close