Zurück

KIA Sportage Spirit 1.6T HEV AWD Drive-Paket Rundums

43.990 EUR inkl. 19 % MwSt.
Array
(
  [S] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ed/ed1f4b14-ede7-4844-9d9b-2111dc9e2ccb?rule=mo-200.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c0/c0ce22ee-74d4-462d-a6ae-5e97aebf6604?rule=mo-200.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b1/b14050c0-a6e4-43ff-876e-784dcf3fd378?rule=mo-200.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/66/6641388c-1bd9-4207-a060-135a96265ef1?rule=mo-200.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/42/42de82b1-7657-46c6-abdb-8ee9efb14d5b?rule=mo-200.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b2990a98-2b93-478a-8a6e-fba4ef711323?rule=mo-200.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1ff39f25-a9dc-44cf-86a3-eff5694d8760?rule=mo-200.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/58/5835f872-4983-48b6-8b78-d27f64885a7b?rule=mo-200.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cf/cffaf6be-05e1-49a5-bd53-076336f0f657?rule=mo-200.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/77/7766b6ec-a145-40fd-8c24-31cfb28b8452?rule=mo-200.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/af/afb60893-9461-4d7c-a8f8-acebfe7a1024?rule=mo-200.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bc/bc000508-5ebc-4d42-8cdc-bb4b192a148b?rule=mo-200.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e85574f-1c04-4efe-8e84-7f241093e405?rule=mo-200.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/61/6162afb8-28eb-4e24-b4fe-0fbf75bf78ae?rule=mo-200.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8b/8b35d1b4-6d49-4fa0-a8d1-b4bbd49d06d7?rule=mo-200.jpg
    )

  [XL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ed/ed1f4b14-ede7-4844-9d9b-2111dc9e2ccb?rule=mo-640.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c0/c0ce22ee-74d4-462d-a6ae-5e97aebf6604?rule=mo-640.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b1/b14050c0-a6e4-43ff-876e-784dcf3fd378?rule=mo-640.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/66/6641388c-1bd9-4207-a060-135a96265ef1?rule=mo-640.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/42/42de82b1-7657-46c6-abdb-8ee9efb14d5b?rule=mo-640.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b2990a98-2b93-478a-8a6e-fba4ef711323?rule=mo-640.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1ff39f25-a9dc-44cf-86a3-eff5694d8760?rule=mo-640.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/58/5835f872-4983-48b6-8b78-d27f64885a7b?rule=mo-640.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cf/cffaf6be-05e1-49a5-bd53-076336f0f657?rule=mo-640.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/77/7766b6ec-a145-40fd-8c24-31cfb28b8452?rule=mo-640.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/af/afb60893-9461-4d7c-a8f8-acebfe7a1024?rule=mo-640.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bc/bc000508-5ebc-4d42-8cdc-bb4b192a148b?rule=mo-640.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e85574f-1c04-4efe-8e84-7f241093e405?rule=mo-640.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/61/6162afb8-28eb-4e24-b4fe-0fbf75bf78ae?rule=mo-640.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8b/8b35d1b4-6d49-4fa0-a8d1-b4bbd49d06d7?rule=mo-640.jpg
    )

  [ICON] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ed/ed1f4b14-ede7-4844-9d9b-2111dc9e2ccb?rule=mo-80.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c0/c0ce22ee-74d4-462d-a6ae-5e97aebf6604?rule=mo-80.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b1/b14050c0-a6e4-43ff-876e-784dcf3fd378?rule=mo-80.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/66/6641388c-1bd9-4207-a060-135a96265ef1?rule=mo-80.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/42/42de82b1-7657-46c6-abdb-8ee9efb14d5b?rule=mo-80.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b2990a98-2b93-478a-8a6e-fba4ef711323?rule=mo-80.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1ff39f25-a9dc-44cf-86a3-eff5694d8760?rule=mo-80.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/58/5835f872-4983-48b6-8b78-d27f64885a7b?rule=mo-80.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cf/cffaf6be-05e1-49a5-bd53-076336f0f657?rule=mo-80.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/77/7766b6ec-a145-40fd-8c24-31cfb28b8452?rule=mo-80.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/af/afb60893-9461-4d7c-a8f8-acebfe7a1024?rule=mo-80.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bc/bc000508-5ebc-4d42-8cdc-bb4b192a148b?rule=mo-80.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e85574f-1c04-4efe-8e84-7f241093e405?rule=mo-80.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/61/6162afb8-28eb-4e24-b4fe-0fbf75bf78ae?rule=mo-80.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8b/8b35d1b4-6d49-4fa0-a8d1-b4bbd49d06d7?rule=mo-80.jpg
    )

  [L] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ed/ed1f4b14-ede7-4844-9d9b-2111dc9e2ccb?rule=mo-360.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c0/c0ce22ee-74d4-462d-a6ae-5e97aebf6604?rule=mo-360.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b1/b14050c0-a6e4-43ff-876e-784dcf3fd378?rule=mo-360.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/66/6641388c-1bd9-4207-a060-135a96265ef1?rule=mo-360.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/42/42de82b1-7657-46c6-abdb-8ee9efb14d5b?rule=mo-360.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b2990a98-2b93-478a-8a6e-fba4ef711323?rule=mo-360.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1ff39f25-a9dc-44cf-86a3-eff5694d8760?rule=mo-360.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/58/5835f872-4983-48b6-8b78-d27f64885a7b?rule=mo-360.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cf/cffaf6be-05e1-49a5-bd53-076336f0f657?rule=mo-360.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/77/7766b6ec-a145-40fd-8c24-31cfb28b8452?rule=mo-360.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/af/afb60893-9461-4d7c-a8f8-acebfe7a1024?rule=mo-360.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bc/bc000508-5ebc-4d42-8cdc-bb4b192a148b?rule=mo-360.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e85574f-1c04-4efe-8e84-7f241093e405?rule=mo-360.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/61/6162afb8-28eb-4e24-b4fe-0fbf75bf78ae?rule=mo-360.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8b/8b35d1b4-6d49-4fa0-a8d1-b4bbd49d06d7?rule=mo-360.jpg
    )

  [M] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ed/ed1f4b14-ede7-4844-9d9b-2111dc9e2ccb?rule=mo-240.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c0/c0ce22ee-74d4-462d-a6ae-5e97aebf6604?rule=mo-240.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b1/b14050c0-a6e4-43ff-876e-784dcf3fd378?rule=mo-240.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/66/6641388c-1bd9-4207-a060-135a96265ef1?rule=mo-240.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/42/42de82b1-7657-46c6-abdb-8ee9efb14d5b?rule=mo-240.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b2990a98-2b93-478a-8a6e-fba4ef711323?rule=mo-240.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1ff39f25-a9dc-44cf-86a3-eff5694d8760?rule=mo-240.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/58/5835f872-4983-48b6-8b78-d27f64885a7b?rule=mo-240.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cf/cffaf6be-05e1-49a5-bd53-076336f0f657?rule=mo-240.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/77/7766b6ec-a145-40fd-8c24-31cfb28b8452?rule=mo-240.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/af/afb60893-9461-4d7c-a8f8-acebfe7a1024?rule=mo-240.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bc/bc000508-5ebc-4d42-8cdc-bb4b192a148b?rule=mo-240.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e85574f-1c04-4efe-8e84-7f241093e405?rule=mo-240.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/61/6162afb8-28eb-4e24-b4fe-0fbf75bf78ae?rule=mo-240.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8b/8b35d1b4-6d49-4fa0-a8d1-b4bbd49d06d7?rule=mo-240.jpg
    )

  [XXL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ed/ed1f4b14-ede7-4844-9d9b-2111dc9e2ccb?rule=mo-1024.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c0/c0ce22ee-74d4-462d-a6ae-5e97aebf6604?rule=mo-1024.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b1/b14050c0-a6e4-43ff-876e-784dcf3fd378?rule=mo-1024.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/66/6641388c-1bd9-4207-a060-135a96265ef1?rule=mo-1024.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/42/42de82b1-7657-46c6-abdb-8ee9efb14d5b?rule=mo-1024.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b2990a98-2b93-478a-8a6e-fba4ef711323?rule=mo-1024.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1ff39f25-a9dc-44cf-86a3-eff5694d8760?rule=mo-1024.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/58/5835f872-4983-48b6-8b78-d27f64885a7b?rule=mo-1024.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cf/cffaf6be-05e1-49a5-bd53-076336f0f657?rule=mo-1024.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/77/7766b6ec-a145-40fd-8c24-31cfb28b8452?rule=mo-1024.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/af/afb60893-9461-4d7c-a8f8-acebfe7a1024?rule=mo-1024.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bc/bc000508-5ebc-4d42-8cdc-bb4b192a148b?rule=mo-1024.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e85574f-1c04-4efe-8e84-7f241093e405?rule=mo-1024.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/61/6162afb8-28eb-4e24-b4fe-0fbf75bf78ae?rule=mo-1024.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8b/8b35d1b4-6d49-4fa0-a8d1-b4bbd49d06d7?rule=mo-1024.jpg
    )

  [XXXL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ed/ed1f4b14-ede7-4844-9d9b-2111dc9e2ccb?rule=mo-1600.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c0/c0ce22ee-74d4-462d-a6ae-5e97aebf6604?rule=mo-1600.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b1/b14050c0-a6e4-43ff-876e-784dcf3fd378?rule=mo-1600.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/66/6641388c-1bd9-4207-a060-135a96265ef1?rule=mo-1600.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/42/42de82b1-7657-46c6-abdb-8ee9efb14d5b?rule=mo-1600.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b2990a98-2b93-478a-8a6e-fba4ef711323?rule=mo-1600.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1f/1ff39f25-a9dc-44cf-86a3-eff5694d8760?rule=mo-1600.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/58/5835f872-4983-48b6-8b78-d27f64885a7b?rule=mo-1600.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/cf/cffaf6be-05e1-49a5-bd53-076336f0f657?rule=mo-1600.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/77/7766b6ec-a145-40fd-8c24-31cfb28b8452?rule=mo-1600.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/af/afb60893-9461-4d7c-a8f8-acebfe7a1024?rule=mo-1600.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/bc/bc000508-5ebc-4d42-8cdc-bb4b192a148b?rule=mo-1600.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/1e/1e85574f-1c04-4efe-8e84-7f241093e405?rule=mo-1600.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/61/6162afb8-28eb-4e24-b4fe-0fbf75bf78ae?rule=mo-1600.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/8b/8b35d1b4-6d49-4fa0-a8d1-b4bbd49d06d7?rule=mo-1600.jpg
    )

)

Beschreibung

Der Kia Sportage in der Spirit Ausführung: - - - DriveWise-Park-Plus-Paket: - Auspark-Kollisionsvermeidungsassistent (Parking Collision-Avoidance Assist, PCA), Aktiver Totwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff (Blind Spot Collision Avoidance Assist, BCA), Querverkehrwarner, Remote Parkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Rundumsichtkamera (Surround View Monitor, SVM), Totwinkelassistent mit Monitoranzeige (Blind Spot View Monitor, BVM) - weitere Ausstattung: - Reifenreparaturset, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Gangwahl-Drehschalter (Shift by Wire), Drive Mode Select (Fahrmodus-Taste; verschiedene Fahrmodi wählbar), Kia-Kartennavigation mit 31,2 cm (12,3 Zoll) Bildschirmdiagonale, inkl. 2 kostenlosen "Over-the-Air"-Updates, 7-Jahre-Ki, 2 Frontlautsprecher, 2 Hecklautsprecher, 2 Hochtöner vorn, USB-Anschluss, Multifunktionslenkrad, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung, Kopfstützen hinten höhenverstellbar, Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Spurfolgeassistent (Lane Follow Assist, LFA), 2 Frontairbags (Beifahrerairbag abschaltbar), Kopfstützen vorn höhenverstellbar, 2 Seitenairbags & 2 Vorhangairbags, Mittenairbag, Insassenalarm, ABS, ESC mit Traktionskontrolle u. Gespannstabilisierung, Berganfahrhilfe, Multikollisionsbremse, Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist - Abbiegefunktion, FCA-JX), Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Wegfahrsperre, Aktives Bremslicht (Emergency Stop Signal, ESS), Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Reifendruckkontrollsystem (TPMS) mit Druckanzeige für jedes Rad im Display des Bordcomputers, ISOFIX-Halterung an äußeren Rücksitzen, Frontkollisionswarner (FCA) mit Bremseingriff sowie Fußgänger- und Fahrraderkennung, Drittes Bremslicht (LED), Kindersicherung in den hinteren Türen, Notruf-Service e-Call, Aktiver Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff, Müdigkeitswarner, Seitenfensterzierleiste in mattiertem Chrom, Türgriffe außen in Wagenfarbe, Dachreling, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Nebelscheinwerfer, Isolierverglasung für die Frontscheibe zur verbesserten Außengeräuschdämmung, Privacy-Verglasung (dunkel getönte Scheiben ab B-Säule), Wärmeschutzverglasung, Rücksitzlehne umklappbar im Verhältnis 40:20:40, Rücksitzlehne in der Neigung verstellbar, Sitzheizung vorn und hinten (Sitzfläche, äußere Sitze), Tasche an der Rückenlehne des Fahrersitzes, Tasche an der Rückenlehne des Beifahrersitzes, Fernentriegelung der Rücksitzlehnen, Fahrersitz höhenverstellbar, Fahrersitz mit 2-fach einstellbarer Lendenwirbelstütze, Mittelarmlehne vorn mit Staufach, Fußmattenset, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Getränkehalter, Innentürgriffe in Mattsilber, Dachkonsole vorn mit Lesespots, Innenraumbeleuchtung Fond, Gepäckraumbeleuchtung, Ambiente-Innenraumbeleuchtung, Gepäcknetzösen im Gepäckraum, Lenkrad beheizbar, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegeln, beleuchtet (für Fahrer und Beifahrer), Gepäckraumabdeckung, Zentralverriegelung, Elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion, Smart-Key und Startknopf, Servolenkung, elektronisch unterstützt, Klimaautomatik, Adaptive Dual-LED-Scheinwerfer, Dämmerungssensor, Tagfahrlicht LED, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Rückleuchten, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, USB-Ladebuchsen an den Seiten der Vordersitze (je eine), USB-Ladebuchse vorne, Induktive Ladestation für Smartphones, 12-Volt-Steckdose im Gepäckraum, Ladeanschluss 12V, Konsole vorn, Elektrische Heckklappe, sensorgesteuert, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Frontscheibenwischer mit variabler Intervallschaltung, Regensensor, Lüftungsdüsen hinten, Elektrische Fensterheber vorn und hinten, Impulsfunktion und Einklemmschutz vorn, Antibeschlagsystem, Integriertes 31,2-cm-Digitaldisplay (12,3 Zoll), gewölbt, Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch), Geschwindigkeitsbegrenzer, Bordcomputer, Digitaluhr, Instrumentendimmer, Nachfüllanzeige für Scheibenwaschanlage, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv, inkl. Stopp & Go-Funktion (Smart Cruise Control, SCC mit S&G), Wippen am Lenkrad, Elektrische Sitzverstellung: Fahrersitz 10-fach, Beifahrersitz 8-fach, Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination (mit hochwertiger Ledernachbildung), Lederlenkrad -

Daten

 • CO²-Ausstoß (g/km)127,0
 • Verbrauch (innerorts) in l/100 km4,8
 • Verbrauch (außerorts) in l/100 km6,1
 • Verbrauch (kombiniert) in l/100 km5,6
 • Benzin TypSuper
 • AußenfarbeSchwarz
 • Metallic1
 • Farbname des HerstellersZilinaschwarz
 • Kilometerstand (km)15
 • Anzahl der Türen4/5
 • SchadstoffklasseEuro6d
 • Feinstaubplakette4 (Grün)
 • KraftstoffartHybrid (Benzin/Elektro)
 • Leistung (kW)169
 • GetriebeartAutomatik
 • Klimatisierung2-Zonen-Klimaautomatik
 • Anzahl der Sitze5
 • Hubraum (cm³)1598
 • FahrzeugzustandNeufahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe)Schwarz
 • Innenausstattung (Typ)Teilleder
 • AirbagFront-, Seiten- und weitere Airbags
 • GeschwindigkeitskontrolleAbstandstempomat
 • TagfahrlichtTagfahrlicht
 • ScheinwerferLED-Scheinwerfer
CO-2-Effizienz
*Auf der Grundlage der gemessenen CO-2 Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
A+
A
B
C
D
E
F
G

Features

 • Metallic
 • Allradantrieb
 • Leichtmetallfelgen
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Navigationssystem
 • Scheckheftgepflegt
 • Sitzheizung
 • Garantie
 • Regensensor
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • Bordcomputer
 • Elektr. Sitzeinstellung
 • Freisprecheinrichtung
 • Multifunktionslenkrad
 • Isofix
 • Lichtsensor
 • Nebelscheinwerfer
 • Traktionskontrolle
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Start/Stopp-Automatik
 • Dachreling
 • Spurhalteassistent
 • Schlüssellose Zentralverriegelung
 • Totwinkel-Assistent
 • Armlehne
 • Beheizbares Lenkrad
 • Berganfahrassistent
 • Elektr. Heckklappe
 • Lederlenkrad
 • Lordosenstütze
 • Notrufsystem
 • Reifendruckkontrolle
 • Schaltwippen
 • Sprachsteuerung
 • Touchscreen
 • USB
 • Verkehrszeichenerkennung
 • Abstandswarner
 • WLAN / Wifi Hotspot
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Volldigitales Kombiinstrument
 • Induktionsladen für Smartphones
 • Innenspiegel autom. abblendend
 • Geschwindigkeitsbegrenzer

Technische Daten

 • MarkeKIA
 • AußenfarbeSchwarz
 • Kilometerstand (km)15
 • KraftstoffartHybrid (Benzin/Elektro)
 • Leistung (kW)169 kW (230 PS)
 • ZustandNeufahrzeug
 • FahrzeugtypCar

Verkäufer

Autohaus Dorn GmbH

Verkäufer Logo

Autohaus Dorn GmbH
Ingolstädter Straße 7
84030 Landshut

Kontaktformular

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten, die im Rahmen dieser Kontaktaufnahme erhoben werden, durch die Autohaus Dorn GmbH zu meiner Beratung, Betreuung und Information über Produkte und Dienstleistungen sowie ähnliche Aktivitäten der Autohaus Dorn GmbH per Post, Telefon, Fax und E-Mail genutzt werden dürfen. Sie können jederzeit der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten später widersprechen. Bitte wenden Sie sich an Autohaus Dorn GmbH, Ingolstädter Straße 7, 84030 Landshut, info@autohaus-dorn.de Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Bitte addieren Sie 7 und 9.
Zurück

Kontakt

Autohaus Dorn GmbH
Ingolstädter Str. 7
84030 Landshut

08 71 43 08 33-0

08 71 43 08 33-7

Öffnungszeiten

Mo. - Fr.:

Werkstatt:
07:30 bis 18:00 Uhr

Verkauf:
08:00 bis 18:00 Uhr

Teileausgabe:
07:30 bis 18:00 Uhr

Samstag:

Werkstatt:
08:00 bis 15:00 Uhr

Verkauf:
08:00 bis 15:00 Uhr

Teileausgabe:
07:30 bis 13:00  Uhr

Social Media

Folgen Sie uns auf den sozialen Medien.
Wir freuen uns.

Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind erforderlich, während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können alle Cookies über den Button “Alle akzeptieren” zustimmen, oder Ihre eigene Auswahl vornehmen und diese mit dem Button “Auswahl akzeptieren” speichern.

Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close