Zurück

KIA Stonic GT-Line 1.0T 48V Technik-Paket Parksensor

21.390 EUR inkl. 19 % MwSt.
Array
(
  [S] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e3715abb-e2dc-4ad9-89a7-e5020d8fbb61?rule=mo-200.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/57/5716f513-dcab-493e-b3a0-621cef6adaab?rule=mo-200.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/df/df8728c4-9b01-457a-b338-42af9df00660?rule=mo-200.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fd1ca094-b710-4132-920b-eae75a3a8353?rule=mo-200.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/33d4a4d2-be46-4fcf-87a0-c3520d37aa09?rule=mo-200.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04559351-ab31-4be6-abfe-7a379bfc411d?rule=mo-200.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/55/55f30c0e-9477-4b85-a312-be21792dc4ec?rule=mo-200.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c5/c5693d18-c65b-4962-afc0-ed0752272df8?rule=mo-200.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/3e/3e205057-582c-48a2-99a2-869bcf785975?rule=mo-200.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/31/319bf632-139e-4daf-823e-350e4839dadc?rule=mo-200.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/45/45c94d85-48f2-45c5-bc34-f5f53a6df490?rule=mo-200.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7107b9-c5c2-43e1-a980-72fa83defc1e?rule=mo-200.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fdec1496-dfea-45cc-b845-2cf726b8ff13?rule=mo-200.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/1670cbf2-1205-4484-9121-18361d1a559e?rule=mo-200.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/ff1ba619-9ee5-4701-b03b-9c7e8876189e?rule=mo-200.jpg
    )

  [XL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e3715abb-e2dc-4ad9-89a7-e5020d8fbb61?rule=mo-640.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/57/5716f513-dcab-493e-b3a0-621cef6adaab?rule=mo-640.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/df/df8728c4-9b01-457a-b338-42af9df00660?rule=mo-640.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fd1ca094-b710-4132-920b-eae75a3a8353?rule=mo-640.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/33d4a4d2-be46-4fcf-87a0-c3520d37aa09?rule=mo-640.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04559351-ab31-4be6-abfe-7a379bfc411d?rule=mo-640.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/55/55f30c0e-9477-4b85-a312-be21792dc4ec?rule=mo-640.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c5/c5693d18-c65b-4962-afc0-ed0752272df8?rule=mo-640.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/3e/3e205057-582c-48a2-99a2-869bcf785975?rule=mo-640.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/31/319bf632-139e-4daf-823e-350e4839dadc?rule=mo-640.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/45/45c94d85-48f2-45c5-bc34-f5f53a6df490?rule=mo-640.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7107b9-c5c2-43e1-a980-72fa83defc1e?rule=mo-640.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fdec1496-dfea-45cc-b845-2cf726b8ff13?rule=mo-640.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/1670cbf2-1205-4484-9121-18361d1a559e?rule=mo-640.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/ff1ba619-9ee5-4701-b03b-9c7e8876189e?rule=mo-640.jpg
    )

  [ICON] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e3715abb-e2dc-4ad9-89a7-e5020d8fbb61?rule=mo-80.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/57/5716f513-dcab-493e-b3a0-621cef6adaab?rule=mo-80.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/df/df8728c4-9b01-457a-b338-42af9df00660?rule=mo-80.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fd1ca094-b710-4132-920b-eae75a3a8353?rule=mo-80.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/33d4a4d2-be46-4fcf-87a0-c3520d37aa09?rule=mo-80.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04559351-ab31-4be6-abfe-7a379bfc411d?rule=mo-80.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/55/55f30c0e-9477-4b85-a312-be21792dc4ec?rule=mo-80.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c5/c5693d18-c65b-4962-afc0-ed0752272df8?rule=mo-80.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/3e/3e205057-582c-48a2-99a2-869bcf785975?rule=mo-80.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/31/319bf632-139e-4daf-823e-350e4839dadc?rule=mo-80.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/45/45c94d85-48f2-45c5-bc34-f5f53a6df490?rule=mo-80.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7107b9-c5c2-43e1-a980-72fa83defc1e?rule=mo-80.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fdec1496-dfea-45cc-b845-2cf726b8ff13?rule=mo-80.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/1670cbf2-1205-4484-9121-18361d1a559e?rule=mo-80.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/ff1ba619-9ee5-4701-b03b-9c7e8876189e?rule=mo-80.jpg
    )

  [L] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e3715abb-e2dc-4ad9-89a7-e5020d8fbb61?rule=mo-360.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/57/5716f513-dcab-493e-b3a0-621cef6adaab?rule=mo-360.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/df/df8728c4-9b01-457a-b338-42af9df00660?rule=mo-360.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fd1ca094-b710-4132-920b-eae75a3a8353?rule=mo-360.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/33d4a4d2-be46-4fcf-87a0-c3520d37aa09?rule=mo-360.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04559351-ab31-4be6-abfe-7a379bfc411d?rule=mo-360.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/55/55f30c0e-9477-4b85-a312-be21792dc4ec?rule=mo-360.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c5/c5693d18-c65b-4962-afc0-ed0752272df8?rule=mo-360.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/3e/3e205057-582c-48a2-99a2-869bcf785975?rule=mo-360.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/31/319bf632-139e-4daf-823e-350e4839dadc?rule=mo-360.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/45/45c94d85-48f2-45c5-bc34-f5f53a6df490?rule=mo-360.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7107b9-c5c2-43e1-a980-72fa83defc1e?rule=mo-360.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fdec1496-dfea-45cc-b845-2cf726b8ff13?rule=mo-360.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/1670cbf2-1205-4484-9121-18361d1a559e?rule=mo-360.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/ff1ba619-9ee5-4701-b03b-9c7e8876189e?rule=mo-360.jpg
    )

  [M] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e3715abb-e2dc-4ad9-89a7-e5020d8fbb61?rule=mo-240.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/57/5716f513-dcab-493e-b3a0-621cef6adaab?rule=mo-240.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/df/df8728c4-9b01-457a-b338-42af9df00660?rule=mo-240.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fd1ca094-b710-4132-920b-eae75a3a8353?rule=mo-240.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/33d4a4d2-be46-4fcf-87a0-c3520d37aa09?rule=mo-240.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04559351-ab31-4be6-abfe-7a379bfc411d?rule=mo-240.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/55/55f30c0e-9477-4b85-a312-be21792dc4ec?rule=mo-240.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c5/c5693d18-c65b-4962-afc0-ed0752272df8?rule=mo-240.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/3e/3e205057-582c-48a2-99a2-869bcf785975?rule=mo-240.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/31/319bf632-139e-4daf-823e-350e4839dadc?rule=mo-240.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/45/45c94d85-48f2-45c5-bc34-f5f53a6df490?rule=mo-240.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7107b9-c5c2-43e1-a980-72fa83defc1e?rule=mo-240.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fdec1496-dfea-45cc-b845-2cf726b8ff13?rule=mo-240.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/1670cbf2-1205-4484-9121-18361d1a559e?rule=mo-240.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/ff1ba619-9ee5-4701-b03b-9c7e8876189e?rule=mo-240.jpg
    )

  [XXL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e3715abb-e2dc-4ad9-89a7-e5020d8fbb61?rule=mo-1024.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/57/5716f513-dcab-493e-b3a0-621cef6adaab?rule=mo-1024.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/df/df8728c4-9b01-457a-b338-42af9df00660?rule=mo-1024.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fd1ca094-b710-4132-920b-eae75a3a8353?rule=mo-1024.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/33d4a4d2-be46-4fcf-87a0-c3520d37aa09?rule=mo-1024.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04559351-ab31-4be6-abfe-7a379bfc411d?rule=mo-1024.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/55/55f30c0e-9477-4b85-a312-be21792dc4ec?rule=mo-1024.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c5/c5693d18-c65b-4962-afc0-ed0752272df8?rule=mo-1024.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/3e/3e205057-582c-48a2-99a2-869bcf785975?rule=mo-1024.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/31/319bf632-139e-4daf-823e-350e4839dadc?rule=mo-1024.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/45/45c94d85-48f2-45c5-bc34-f5f53a6df490?rule=mo-1024.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7107b9-c5c2-43e1-a980-72fa83defc1e?rule=mo-1024.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fdec1496-dfea-45cc-b845-2cf726b8ff13?rule=mo-1024.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/1670cbf2-1205-4484-9121-18361d1a559e?rule=mo-1024.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/ff1ba619-9ee5-4701-b03b-9c7e8876189e?rule=mo-1024.jpg
    )

  [XXXL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e3715abb-e2dc-4ad9-89a7-e5020d8fbb61?rule=mo-1600.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/57/5716f513-dcab-493e-b3a0-621cef6adaab?rule=mo-1600.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/df/df8728c4-9b01-457a-b338-42af9df00660?rule=mo-1600.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fd1ca094-b710-4132-920b-eae75a3a8353?rule=mo-1600.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/33/33d4a4d2-be46-4fcf-87a0-c3520d37aa09?rule=mo-1600.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/04/04559351-ab31-4be6-abfe-7a379bfc411d?rule=mo-1600.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/55/55f30c0e-9477-4b85-a312-be21792dc4ec?rule=mo-1600.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c5/c5693d18-c65b-4962-afc0-ed0752272df8?rule=mo-1600.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/3e/3e205057-582c-48a2-99a2-869bcf785975?rule=mo-1600.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/31/319bf632-139e-4daf-823e-350e4839dadc?rule=mo-1600.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/45/45c94d85-48f2-45c5-bc34-f5f53a6df490?rule=mo-1600.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/0a/0a7107b9-c5c2-43e1-a980-72fa83defc1e?rule=mo-1600.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/fd/fdec1496-dfea-45cc-b845-2cf726b8ff13?rule=mo-1600.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/16/1670cbf2-1205-4484-9121-18361d1a559e?rule=mo-1600.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/ff/ff1ba619-9ee5-4701-b03b-9c7e8876189e?rule=mo-1600.jpg
    )

)

Beschreibung

Der Kia Stonic in der GT-Line Ausführung: - Metallic-Lackierung Auroraschwarz, Technologie-Paket - - - Serienausstattung: - 6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb - - Audiosystem: Radio mit RDS / MP3, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegelgehäuse Klavierlack, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung Seitenfenster - - DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling - - Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) - - Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterzierleisten verchromt, Fernentriegelung Tankklappe, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumbeleuchtung (LED) - - Getränkehalter, Gurtstraffer (vorn), Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kühlergrill mit Chromrahmen, Kühlergrill verchromt, Laderaumabdeckung, Laderaumboden herausnehmbar, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, LM-Felgen, Mild-Hybrid 88 kW (Motor 1,0 Ltr. - 88 kW), Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Pedale Aluminium - - Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Teilleder, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, Unterfahrschutz (Silber), USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss Mittelkonsole, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung -

Daten

 • AußenfarbeSchwarz
 • Metallic1
 • Farbname des HerstellersAuroraschwarz
 • Kilometerstand (km)16.490
 • Anzahl der Türen4/5
 • Erstzulassung01.05.2023
 • SchadstoffklasseEuro6d
 • Feinstaubplakette4 (Grün)
 • KraftstoffartBenzin
 • Leistung (kW)88
 • GetriebeartSchaltgetriebe
 • KlimatisierungKlimaautomatik
 • Anzahl der Sitze5
 • Hubraum (cm³)998
 • FahrzeugzustandGebrauchtfahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe)Schwarz
 • Innenausstattung (Typ)Teilleder
 • AirbagFront-, Seiten- und weitere Airbags
 • GeschwindigkeitskontrolleTempomat
 • TagfahrlichtTagfahrlicht
 • ScheinwerferLED-Scheinwerfer

Features

 • Metallic
 • Leichtmetallfelgen
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Scheckheftgepflegt
 • Sitzheizung
 • Garantie
 • Regensensor
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • Bordcomputer
 • Freisprecheinrichtung
 • Multifunktionslenkrad
 • Isofix
 • Lichtsensor
 • Nebelscheinwerfer
 • Traktionskontrolle
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Dachreling
 • Spurhalteassistent
 • Schlüssellose Zentralverriegelung
 • Armlehne
 • Beheizbares Lenkrad
 • Berganfahrassistent
 • Lederlenkrad
 • Reifendruckkontrolle
 • Sprachsteuerung
 • Touchscreen
 • USB
 • Verkehrszeichenerkennung
 • Allwetterreifen
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Innenspiegel autom. abblendend
 • Geschwindigkeitsbegrenzer
 • Fernlichtassistent

Technische Daten

 • MarkeKIA
 • AußenfarbeSchwarz
 • Erstzulassung01.05.2023
 • Kilometerstand (km)16.490
 • KraftstoffartBenzin
 • Leistung (kW)88 kW (120 PS)
 • ZustandGebrauchtfahrzeug
 • FahrzeugtypCar

Verkäufer

Autohaus Dorn GmbH

Verkäufer Logo

Autohaus Dorn GmbH
Ingolstädter Straße 7
84030 Landshut

Kontaktformular

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten, die im Rahmen dieser Kontaktaufnahme erhoben werden, durch die Autohaus Dorn GmbH zu meiner Beratung, Betreuung und Information über Produkte und Dienstleistungen sowie ähnliche Aktivitäten der Autohaus Dorn GmbH per Post, Telefon, Fax und E-Mail genutzt werden dürfen. Sie können jederzeit der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten später widersprechen. Bitte wenden Sie sich an Autohaus Dorn GmbH, Ingolstädter Straße 7, 84030 Landshut, info@autohaus-dorn.de Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Was ist die Summe aus 1 und 9?
Zurück

Kontakt

Autohaus Dorn GmbH
Ingolstädter Str. 7
84030 Landshut

08 71 43 08 33-0

08 71 43 08 33-7

Öffnungszeiten

Mo. - Fr.:

Werkstatt:
07:30 bis 18:00 Uhr

Verkauf:
08:00 bis 18:00 Uhr

Teileausgabe:
07:30 bis 18:00 Uhr

Samstag:

Werkstatt:
08:00 bis 15:00 Uhr

Verkauf:
08:00 bis 15:00 Uhr

Teileausgabe:
07:30 bis 13:00  Uhr

Social Media

Folgen Sie uns auf den sozialen Medien.
Wir freuen uns.

Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind erforderlich, während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können alle Cookies über den Button “Alle akzeptieren” zustimmen, oder Ihre eigene Auswahl vornehmen und diese mit dem Button “Auswahl akzeptieren” speichern.

Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close