Zurück

KIA XCeed Vision 1.5T DCT7 Komfort-Paket Kamera Navi

28.690 EUR inkl. 19 % MwSt.
Array
(
  [S] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9f5388eb-e58c-454a-9d6f-4020df33d673?rule=mo-200.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/98df4bb9-d95a-40f0-b471-8fc916e4f354?rule=mo-200.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4163a53b-882d-41d7-a67f-063914f0afc8?rule=mo-200.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e39ace7c-a580-47c0-834c-d5b9a78d840e?rule=mo-200.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d651b3cb-743b-4466-9664-446a86b464bb?rule=mo-200.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/915b2148-ae87-4411-af71-5b14709dd1fb?rule=mo-200.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/35/35b6a848-4b55-4b55-9b0c-97a25bb8068b?rule=mo-200.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c7/c7c41b1e-7c53-4eb3-a007-0d1c00ea10b1?rule=mo-200.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b27f28bd-75ed-4452-827b-76f681af8c3a?rule=mo-200.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/39/39b87bde-bf5f-4da5-abf7-e90a6ca2cd6b?rule=mo-200.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4a4e6b2f-3467-4453-be61-b30effb70c69?rule=mo-200.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/01/01d870b1-fc7b-430b-b9ce-f41800a51846?rule=mo-200.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b4ca4304-2a05-40b0-9bcf-d9ff3c984cb2?rule=mo-200.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e2/e2be3b1e-d07d-4a35-8039-618cc64d888f?rule=mo-200.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/97/9728e285-afef-4194-867c-39cb41dee732?rule=mo-200.jpg
    )

  [XL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9f5388eb-e58c-454a-9d6f-4020df33d673?rule=mo-640.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/98df4bb9-d95a-40f0-b471-8fc916e4f354?rule=mo-640.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4163a53b-882d-41d7-a67f-063914f0afc8?rule=mo-640.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e39ace7c-a580-47c0-834c-d5b9a78d840e?rule=mo-640.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d651b3cb-743b-4466-9664-446a86b464bb?rule=mo-640.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/915b2148-ae87-4411-af71-5b14709dd1fb?rule=mo-640.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/35/35b6a848-4b55-4b55-9b0c-97a25bb8068b?rule=mo-640.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c7/c7c41b1e-7c53-4eb3-a007-0d1c00ea10b1?rule=mo-640.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b27f28bd-75ed-4452-827b-76f681af8c3a?rule=mo-640.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/39/39b87bde-bf5f-4da5-abf7-e90a6ca2cd6b?rule=mo-640.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4a4e6b2f-3467-4453-be61-b30effb70c69?rule=mo-640.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/01/01d870b1-fc7b-430b-b9ce-f41800a51846?rule=mo-640.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b4ca4304-2a05-40b0-9bcf-d9ff3c984cb2?rule=mo-640.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e2/e2be3b1e-d07d-4a35-8039-618cc64d888f?rule=mo-640.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/97/9728e285-afef-4194-867c-39cb41dee732?rule=mo-640.jpg
    )

  [ICON] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9f5388eb-e58c-454a-9d6f-4020df33d673?rule=mo-80.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/98df4bb9-d95a-40f0-b471-8fc916e4f354?rule=mo-80.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4163a53b-882d-41d7-a67f-063914f0afc8?rule=mo-80.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e39ace7c-a580-47c0-834c-d5b9a78d840e?rule=mo-80.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d651b3cb-743b-4466-9664-446a86b464bb?rule=mo-80.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/915b2148-ae87-4411-af71-5b14709dd1fb?rule=mo-80.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/35/35b6a848-4b55-4b55-9b0c-97a25bb8068b?rule=mo-80.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c7/c7c41b1e-7c53-4eb3-a007-0d1c00ea10b1?rule=mo-80.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b27f28bd-75ed-4452-827b-76f681af8c3a?rule=mo-80.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/39/39b87bde-bf5f-4da5-abf7-e90a6ca2cd6b?rule=mo-80.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4a4e6b2f-3467-4453-be61-b30effb70c69?rule=mo-80.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/01/01d870b1-fc7b-430b-b9ce-f41800a51846?rule=mo-80.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b4ca4304-2a05-40b0-9bcf-d9ff3c984cb2?rule=mo-80.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e2/e2be3b1e-d07d-4a35-8039-618cc64d888f?rule=mo-80.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/97/9728e285-afef-4194-867c-39cb41dee732?rule=mo-80.jpg
    )

  [L] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9f5388eb-e58c-454a-9d6f-4020df33d673?rule=mo-360.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/98df4bb9-d95a-40f0-b471-8fc916e4f354?rule=mo-360.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4163a53b-882d-41d7-a67f-063914f0afc8?rule=mo-360.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e39ace7c-a580-47c0-834c-d5b9a78d840e?rule=mo-360.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d651b3cb-743b-4466-9664-446a86b464bb?rule=mo-360.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/915b2148-ae87-4411-af71-5b14709dd1fb?rule=mo-360.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/35/35b6a848-4b55-4b55-9b0c-97a25bb8068b?rule=mo-360.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c7/c7c41b1e-7c53-4eb3-a007-0d1c00ea10b1?rule=mo-360.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b27f28bd-75ed-4452-827b-76f681af8c3a?rule=mo-360.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/39/39b87bde-bf5f-4da5-abf7-e90a6ca2cd6b?rule=mo-360.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4a4e6b2f-3467-4453-be61-b30effb70c69?rule=mo-360.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/01/01d870b1-fc7b-430b-b9ce-f41800a51846?rule=mo-360.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b4ca4304-2a05-40b0-9bcf-d9ff3c984cb2?rule=mo-360.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e2/e2be3b1e-d07d-4a35-8039-618cc64d888f?rule=mo-360.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/97/9728e285-afef-4194-867c-39cb41dee732?rule=mo-360.jpg
    )

  [M] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9f5388eb-e58c-454a-9d6f-4020df33d673?rule=mo-240.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/98df4bb9-d95a-40f0-b471-8fc916e4f354?rule=mo-240.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4163a53b-882d-41d7-a67f-063914f0afc8?rule=mo-240.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e39ace7c-a580-47c0-834c-d5b9a78d840e?rule=mo-240.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d651b3cb-743b-4466-9664-446a86b464bb?rule=mo-240.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/915b2148-ae87-4411-af71-5b14709dd1fb?rule=mo-240.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/35/35b6a848-4b55-4b55-9b0c-97a25bb8068b?rule=mo-240.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c7/c7c41b1e-7c53-4eb3-a007-0d1c00ea10b1?rule=mo-240.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b27f28bd-75ed-4452-827b-76f681af8c3a?rule=mo-240.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/39/39b87bde-bf5f-4da5-abf7-e90a6ca2cd6b?rule=mo-240.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4a4e6b2f-3467-4453-be61-b30effb70c69?rule=mo-240.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/01/01d870b1-fc7b-430b-b9ce-f41800a51846?rule=mo-240.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b4ca4304-2a05-40b0-9bcf-d9ff3c984cb2?rule=mo-240.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e2/e2be3b1e-d07d-4a35-8039-618cc64d888f?rule=mo-240.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/97/9728e285-afef-4194-867c-39cb41dee732?rule=mo-240.jpg
    )

  [XXL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9f5388eb-e58c-454a-9d6f-4020df33d673?rule=mo-1024.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/98df4bb9-d95a-40f0-b471-8fc916e4f354?rule=mo-1024.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4163a53b-882d-41d7-a67f-063914f0afc8?rule=mo-1024.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e39ace7c-a580-47c0-834c-d5b9a78d840e?rule=mo-1024.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d651b3cb-743b-4466-9664-446a86b464bb?rule=mo-1024.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/915b2148-ae87-4411-af71-5b14709dd1fb?rule=mo-1024.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/35/35b6a848-4b55-4b55-9b0c-97a25bb8068b?rule=mo-1024.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c7/c7c41b1e-7c53-4eb3-a007-0d1c00ea10b1?rule=mo-1024.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b27f28bd-75ed-4452-827b-76f681af8c3a?rule=mo-1024.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/39/39b87bde-bf5f-4da5-abf7-e90a6ca2cd6b?rule=mo-1024.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4a4e6b2f-3467-4453-be61-b30effb70c69?rule=mo-1024.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/01/01d870b1-fc7b-430b-b9ce-f41800a51846?rule=mo-1024.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b4ca4304-2a05-40b0-9bcf-d9ff3c984cb2?rule=mo-1024.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e2/e2be3b1e-d07d-4a35-8039-618cc64d888f?rule=mo-1024.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/97/9728e285-afef-4194-867c-39cb41dee732?rule=mo-1024.jpg
    )

  [XXXL] => Array
    (
      [0] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/9f/9f5388eb-e58c-454a-9d6f-4020df33d673?rule=mo-1600.jpg
      [1] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/98/98df4bb9-d95a-40f0-b471-8fc916e4f354?rule=mo-1600.jpg
      [2] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/41/4163a53b-882d-41d7-a67f-063914f0afc8?rule=mo-1600.jpg
      [3] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e3/e39ace7c-a580-47c0-834c-d5b9a78d840e?rule=mo-1600.jpg
      [4] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/d6/d651b3cb-743b-4466-9664-446a86b464bb?rule=mo-1600.jpg
      [5] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/91/915b2148-ae87-4411-af71-5b14709dd1fb?rule=mo-1600.jpg
      [6] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/35/35b6a848-4b55-4b55-9b0c-97a25bb8068b?rule=mo-1600.jpg
      [7] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/c7/c7c41b1e-7c53-4eb3-a007-0d1c00ea10b1?rule=mo-1600.jpg
      [8] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b2/b27f28bd-75ed-4452-827b-76f681af8c3a?rule=mo-1600.jpg
      [9] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/39/39b87bde-bf5f-4da5-abf7-e90a6ca2cd6b?rule=mo-1600.jpg
      [10] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/4a/4a4e6b2f-3467-4453-be61-b30effb70c69?rule=mo-1600.jpg
      [11] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/01/01d870b1-fc7b-430b-b9ce-f41800a51846?rule=mo-1600.jpg
      [12] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/b4/b4ca4304-2a05-40b0-9bcf-d9ff3c984cb2?rule=mo-1600.jpg
      [13] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/e2/e2be3b1e-d07d-4a35-8039-618cc64d888f?rule=mo-1600.jpg
      [14] => https://img.classistatic.de/api/v1/mo-prod/images/97/9728e285-afef-4194-867c-39cb41dee732?rule=mo-1600.jpg
    )

)

Beschreibung

Der Kia Xceed in der Vision Ausführung: - Metallic-Lackierung Experience Green, Komfort-Paket, Fahrer- und Beifahrersitz mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Beifahrersitz höhenverstellbar, Innenrückspiegel selbstabblendend, Regensensor, Klimaautomatik 2 Zonen mit Antibeschlagsensor - - Serienausstattung: - Abbiegelicht, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Bi-LED-Scheinwerfer, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung Seitenfenster, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Fußmatten, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, Laderaumboden variabel, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, LM-Felgen, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 118 kW T-GDI KAT, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz klappbar 1/3-2/3, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Tagfahrlicht LED hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung -

Daten

 • AußenfarbeGrün
 • Metallic1
 • Farbname des HerstellersCeladon Grün
 • Kilometerstand (km)100
 • Anzahl der Türen4/5
 • Erstzulassung01.05.2024
 • SchadstoffklasseEuro6d
 • Feinstaubplakette4 (Grün)
 • KraftstoffartBenzin
 • Leistung (kW)118
 • GetriebeartAutomatik
 • Klimatisierung2-Zonen-Klimaautomatik
 • Anzahl der Sitze5
 • Hubraum (cm³)1482
 • FahrzeugzustandGebrauchtfahrzeug
 • Gebrauchtwagen-TypVorführfahrzeug
 • Innenausstattung (Farbe)Schwarz
 • Innenausstattung (Typ)Teilleder
 • AirbagFront-, Seiten- und weitere Airbags
 • GeschwindigkeitskontrolleAbstandstempomat
 • TagfahrlichtTagfahrlicht
 • ScheinwerferLED-Scheinwerfer
 • KurvenlichtAdaptives Kurvenlicht

Features

 • Metallic
 • Leichtmetallfelgen
 • Zentralverriegelung
 • Elektr. Fensterheber
 • Elektr. Wegfahrsperre
 • Servolenkung
 • ABS
 • ESP
 • Navigationssystem
 • Scheckheftgepflegt
 • Sitzheizung
 • Garantie
 • Regensensor
 • Elektr. Seitenspiegel
 • Bluetooth
 • Bordcomputer
 • Freisprecheinrichtung
 • Multifunktionslenkrad
 • Isofix
 • Lichtsensor
 • Nebelscheinwerfer
 • Traktionskontrolle
 • Nichtraucher-Fahrzeug
 • Start/Stopp-Automatik
 • Dachreling
 • Spurhalteassistent
 • Armlehne
 • Beheizbares Lenkrad
 • Berganfahrassistent
 • Lederlenkrad
 • Lordosenstütze
 • Reifendruckkontrolle
 • Sprachsteuerung
 • Touchscreen
 • USB
 • Verkehrszeichenerkennung
 • Allwetterreifen
 • Abstandswarner
 • WLAN / Wifi Hotspot
 • Apple CarPlay
 • Android Auto
 • Innenspiegel autom. abblendend
 • Geschwindigkeitsbegrenzer
 • Fernlichtassistent

Technische Daten

 • MarkeKIA
 • AußenfarbeGrün
 • Erstzulassung01.05.2024
 • Kilometerstand (km)100
 • KraftstoffartBenzin
 • Leistung (kW)118 kW (160 PS)
 • ZustandGebrauchtfahrzeug
 • NutzungsartVorführfahrzeug
 • FahrzeugtypCar

Verkäufer

Autohaus Dorn GmbH

Verkäufer Logo

Autohaus Dorn GmbH
Ingolstädter Straße 7
84030 Landshut

Kontaktformular

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten, die im Rahmen dieser Kontaktaufnahme erhoben werden, durch die Autohaus Dorn GmbH zu meiner Beratung, Betreuung und Information über Produkte und Dienstleistungen sowie ähnliche Aktivitäten der Autohaus Dorn GmbH per Post, Telefon, Fax und E-Mail genutzt werden dürfen. Sie können jederzeit der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten später widersprechen. Bitte wenden Sie sich an Autohaus Dorn GmbH, Ingolstädter Straße 7, 84030 Landshut, info@autohaus-dorn.de Wie wir weitere personenbezogene Daten verarbeiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.

Bitte rechnen Sie 1 plus 2.
Zurück

Kontakt

Autohaus Dorn GmbH
Ingolstädter Str. 7
84030 Landshut

08 71 43 08 33-0

08 71 43 08 33-7

Öffnungszeiten

Mo. - Fr.:

Werkstatt:
07:30 bis 18:00 Uhr

Verkauf:
08:00 bis 18:00 Uhr

Teileausgabe:
07:30 bis 18:00 Uhr

Samstag:

Werkstatt:
08:00 bis 15:00 Uhr

Verkauf:
08:00 bis 15:00 Uhr

Teileausgabe:
07:30 bis 13:00  Uhr

Social Media

Folgen Sie uns auf den sozialen Medien.
Wir freuen uns.

Einstellungen gespeichert
Datenschutzeinstellungen

Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind erforderlich, während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern. Sie können alle Cookies über den Button “Alle akzeptieren” zustimmen, oder Ihre eigene Auswahl vornehmen und diese mit dem Button “Auswahl akzeptieren” speichern.

Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close